Kancelaria świadczy usługi w zakresie mediacji sądowych i pozasądowych

mediacje ubezpieczeniowe

sprawy odszkodowawcze, odpowiedzialność towarzystwa, wysokość odszkodowania etc.

mediacje gospodarcze

rozwiązanie lub nienależyte wykonanie umowy, pozwy o zapłatę, naprawienie szkody etc.

mediacje finansowe, bankowe

rozwiązanie lub nienależyte wykonanie umowy, pozwy o zapłatę, naprawienie szkody etc.

mediacje cywilne

spory konsumenckie, roszczenia pieniężne, sprawy sąsiedzkie, rozgraniczenia, dział spadku, zniesienie współwłasności etc.

mediacje rodzinne

o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty, podział majątku etc.

mediacje pracownicze

spory z tytułu umowy o pracę pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą

mediacje z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

rozwiązanie lub nienależyte wykonanie umowy, pozwy o zapłatę, naprawienie szkody etc.

.

.

.