mgr Karol Schmidt
mediator sądowy

  • absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • mediator stały, wpisany na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Katowicach, Gliwicach, Częstochowie, Kielcach, Warszawie
  • wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych oraz działach prawnych firm
  • profesjonalizm, sumienność, poufność i zaufanie

Zapraszam do skorzystania z usług mediacyjnych naszej Kancelarii